aatcc 1993 Америкийн стандарт угаалгын нунтаг угаагч бодис

Mongolian Traffic Research Institute- aatcc 1993 Америкийн стандарт угаалгын нунтаг угаагч бодис ,Энэ стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. ... цэвэр даралттай усаар шүршс э н ий дараа 1 литрт 7-8 гр зориулалтын угаалгын нунтаг, ... Автомашин угаагч нь угаалгын байрны ...МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ - ENERGYМОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код 01.140.20 Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг. 3 дугаар хэсэг: Баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэдгээрт бүрдлүүдийг байрлуулахад тавих шаардлагаМОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ - MASM

Стандарт, хэмжилзүйн газрын даргын 2019 оны … дугаар сарын … -ны өдрийн … дугаар тушаалаар батлав. Энэ стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн …

БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ

БАЙГУУЛЛАГЫН СТАНДАРТ Сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт CS11-0345: 2015 Academic training and research standard 1.Хамрах хүрээ

Агуулахын стандартыг шинэчлэв | News.MN

Одоогоор Манай улсад зөвхөн “Хүнсний барааны агуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага” mns-5364-2004 стандартыг мөрдөж байна.

ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

Олон улсын энэхүү стандарт iso 9000 болон iso 9004 стандартуудтай дараах байдлаар холбогдоно. Үүнд: - iso 9000 Чанарын удирдлагын тогтолцоо-Суурь асуудал ба тайлбар толь стандарт

МУИС-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН СТАНДАРТ

НЭГДСЭН СТАНДАРТ Нэг.Стандартын зорилго 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь МУИС-ийн алба, хэлтсийн удирдлага, мэргэжилтэн, номын санч, эмнэлэг, …

Батлагдсан стандартууд

Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь. 60050-212 дугаар бүлэг: Цахилгаан тусгаарлагч хатуу, шингэн болон хийн бодис: International Electrotechnical Vocabulary. Part 212: Electrical insulating solids, liquids, and gases

Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах ...

Энэхүү стандарт батлагдан гарснаар химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүнтэй холбоотой ажилладаг байгууллагуудын аюулгүй ажиллагааг …

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Ангилалтын код: 13.080.05 Хөрсний чанар — мониторингийн хөтөлбөрийг бий болгох, засвар үйлчилгээ хийх удирдамж MNS ISO 16133:2019 Soil quality -- Guidance on the establishment and